Jakub Olipra

Dr Jakub Olipra jest starszym ekonomistą w Credit Agricole Bank Polska oraz asystentem w Katedrze Ekonomii Stosowanej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jego obszar badań i zainteresowań naukowych obejmuje analizy rynku rolno-spożywczego


To nie koniec zawirowań na światowym rynku żywności

To nie koniec zawirowań na światowym rynku żywności

Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego UE

Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego UE

Koncentracja w polskim rolnictwie przebiega zbyt wolno

Koncentracja w polskim rolnictwie przebiega zbyt wolno

Polish agriculture could benefit from global warming

Polish agriculture could benefit from global warming

Polskie rolnictwo może skorzystać na ociepleniu klimatu

Polskie rolnictwo może skorzystać na ociepleniu klimatu

Konsumenci zadowoleni, a kurom lepiej

Konsumenci zadowoleni, a kurom lepiej

Higher prices of oil will stop the decline in global food prices

Higher prices of oil will stop the decline in global food prices

Spór USA-Chiny nie wpłynie na ceny żywności w Polsce

Spór USA-Chiny nie wpłynie na ceny żywności w Polsce

Engel's law no longer applies – Poles are spending more on food

Engel’s law no longer applies – Poles are spending more on food

Wyższa cena ropy zatrzyma spadek cen żywności na świecie

Wyższa cena ropy zatrzyma spadek cen żywności na świecie