Jakub Olipra

Dr Jakub Olipra jest starszym ekonomistą w Credit Agricole Bank Polska oraz asystentem w Katedrze Ekonomii Stosowanej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jego obszar badań i zainteresowań naukowych obejmuje analizy rynku rolno-spożywczego


Bezpieczeństwo żywnościowe a ceny żywności

Bezpieczeństwo żywnościowe a ceny żywności

Jakub Olipra, Rafał Woś
To nie koniec zawirowań na światowym rynku żywności

To nie koniec zawirowań na światowym rynku żywności

Jakub Olipra
Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego UE

Zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego UE

Jakub Olipra
Koncentracja w polskim rolnictwie przebiega zbyt wolno

Koncentracja w polskim rolnictwie przebiega zbyt wolno

Jakub Olipra
Polish agriculture could benefit from global warming

Polish agriculture could benefit from global warming

Jakub Olipra
Polskie rolnictwo może skorzystać na ociepleniu klimatu

Polskie rolnictwo może skorzystać na ociepleniu klimatu

Jakub Olipra
Konsumenci zadowoleni, a kurom lepiej

Konsumenci zadowoleni, a kurom lepiej

Jakub Olipra
Higher prices of oil will stop the decline in global food prices

Higher prices of oil will stop the decline in global food prices

Jakub Olipra
Spór USA-Chiny nie wpłynie na ceny żywności w Polsce

Spór USA-Chiny nie wpłynie na ceny żywności w Polsce

Jakub Olipra, Aleksandra Beśka
Engel's law no longer applies – Poles are spending more on food

Engel’s law no longer applies – Poles are spending more on food

Jakub Olipra