Jakub Olipra

Jakub Olipra jest ekonomistą w Credit Agricole Bank Polska oraz doktorantem w Kolegium Analiz Ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jego obszar badań i zainteresowań naukowych obejmuje analizy rynku rolno-spożywczego.


Polish agriculture could benefit from global warming

Polish agriculture could benefit from global warming

Polskie rolnictwo może skorzystać na ociepleniu klimatu

Polskie rolnictwo może skorzystać na ociepleniu klimatu

Konsumenci zadowoleni, a kurom lepiej

Konsumenci zadowoleni, a kurom lepiej

Higher prices of oil will stop the decline in global food prices

Higher prices of oil will stop the decline in global food prices

Spór USA-Chiny nie wpłynie na ceny żywności w Polsce

Spór USA-Chiny nie wpłynie na ceny żywności w Polsce

Engel's law no longer applies – Poles are spending more on food

Engel’s law no longer applies – Poles are spending more on food

Wyższa cena ropy zatrzyma spadek cen żywności na świecie

Wyższa cena ropy zatrzyma spadek cen żywności na świecie

Prawo Engla przestało działać – Polacy więcej wydają na żywność

Prawo Engla przestało działać – Polacy więcej wydają na żywność

Banning food from the West will not bring success to Russian manufacturers

Banning food from the West will not bring success to Russian manufacturers

Blokada żywności z Zachodu nie da sukcesu rosyjskim producentom

Blokada żywności z Zachodu nie da sukcesu rosyjskim producentom