Jakub Olipra

Dr Jakub Olipra jest starszym ekonomistą w Credit Agricole Bank Polska oraz asystentem w Katedrze Ekonomii Stosowanej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jego obszar badań i zainteresowań naukowych obejmuje analizy rynku rolno-spożywczego


Prawo Engla przestało działać – Polacy więcej wydają na żywność

Prawo Engla przestało działać – Polacy więcej wydają na żywność

Jakub Olipra
Banning food from the West will not bring success to Russian manufacturers

Banning food from the West will not bring success to Russian manufacturers

Jakub Olipra
Blokada żywności z Zachodu nie da sukcesu rosyjskim producentom

Blokada żywności z Zachodu nie da sukcesu rosyjskim producentom

Jakub Olipra
Polish food exports under the pressure of growing protectionism

Polish food exports under the pressure of growing protectionism

Jakub Olipra
Polski eksport żywności pod presją rosnącego protekcjonizmu

Polski eksport żywności pod presją rosnącego protekcjonizmu

Jakub Olipra
Poland wastes food worth EUR14bn

Poland wastes food worth EUR14bn

Jakub Olipra
Polacy marnują jedzenie za 14 mld euro

Polacy marnują jedzenie za 14 mld euro

Jakub Olipra
The embargo has transformed the Russian food market

The embargo has transformed the Russian food market

Jakub Olipra
Embargo zmieniło rosyjski rynek żywności

Embargo zmieniło rosyjski rynek żywności

Jakub Olipra
Brexit will not stop Polish food exporters

Brexit will not stop Polish food exporters

Jakub Olipra