Jan Baran

Jan Baran jest starszym ekonomistą w Wydziale Analiz Strukturalnych Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP.


The today's collapse of foreign trade vs. the financial crisis

The today’s collapse of foreign trade vs. the financial crisis

Załamanie handlu zagranicznego na tle kryzysu z lat 2008-2009

Załamanie handlu zagranicznego na tle kryzysu z lat 2008-2009

Visegrad Group is less sensitive to the slowdown in Western Europe

Visegrad Group is less sensitive to the slowdown in Western Europe

Wyszehrad mniej wrażliwy na spowolnienie w Europie Zach.

Wyszehrad mniej wrażliwy na spowolnienie w Europie Zach.

Popyt na kompetencje zróżnicuje dochody pracowników

Popyt na kompetencje zróżnicuje dochody pracowników

Mother is flexible, employers could be too

Mother is flexible, employers could be too

Matka jest elastyczna, pracodawca też by mógł

Matka jest elastyczna, pracodawca też by mógł

Walka z bezrobociem po omacku. Nie musi tak być

Walka z bezrobociem po omacku. Nie musi tak być

Grappling with unemployment in the dark. It does not need to be that way

Grappling with unemployment in the dark. It does not need to be that way