Jan Baran

Jan Baran jest starszym ekonomistą w Wydziale Analiz Strukturalnych Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP.


Coraz więcej handlu polsko-chińskiego, ale - wciąż za mało

Coraz więcej handlu polsko-chińskiego, ale – wciąż za mało

Jan Baran
The today's collapse of foreign trade vs. the financial crisis

The today’s collapse of foreign trade vs. the financial crisis

Jan Baran
Załamanie handlu zagranicznego na tle kryzysu z lat 2008-2009

Załamanie handlu zagranicznego na tle kryzysu z lat 2008-2009

Jan Baran
Visegrad Group is less sensitive to the slowdown in Western Europe

Visegrad Group is less sensitive to the slowdown in Western Europe

Jan Baran
Wyszehrad mniej wrażliwy na spowolnienie w Europie Zach.

Wyszehrad mniej wrażliwy na spowolnienie w Europie Zach.

Jan Baran
Popyt na kompetencje zróżnicuje dochody pracowników

Popyt na kompetencje zróżnicuje dochody pracowników

Jan Baran, Piotr Lewandowski
Mother is flexible, employers could be too

Mother is flexible, employers could be too

Jan Baran
Matka jest elastyczna, pracodawca też by mógł

Matka jest elastyczna, pracodawca też by mógł

Jan Baran
Walka z bezrobociem po omacku. Nie musi tak być

Walka z bezrobociem po omacku. Nie musi tak być

Jan Baran
Grappling with unemployment in the dark. It does not need to be that way

Grappling with unemployment in the dark. It does not need to be that way

Jan Baran