Jan Baran

Jan Baran jest starszym ekonomistą w Wydziale Analiz Strukturalnych Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP.


Walka z bezrobociem po omacku. Nie musi tak być

Walka z bezrobociem po omacku. Nie musi tak być

Jan Baran
Grappling with unemployment in the dark. It does not need to be that way

Grappling with unemployment in the dark. It does not need to be that way

Jan Baran