Jan Bazyl Lipszyc


Rolnik w polu, ale rzadko na rynku

Rolnik w polu, ale rzadko na rynku

Jan Bazyl Lipszyc
Miliard na rozwój zamiast na urzędników

Miliard na rozwój zamiast na urzędników

Jan Bazyl Lipszyc
Asekuracja wzajemna w cieniu komercyjnych ubezpieczeń

Asekuracja wzajemna w cieniu komercyjnych ubezpieczeń

Jan Bazyl Lipszyc
100 mln zł dla samorządów z wydobycia gazu łupkowego

100 mln zł dla samorządów z wydobycia gazu łupkowego

Jan Bazyl Lipszyc
PLN 100 million for local governments from shale gas extraction

PLN 100 million for local governments from shale gas extraction

Jan Bazyl Lipszyc
Pieniądze na inwestycje z przyszłych przychodów

Pieniądze na inwestycje z przyszłych przychodów

Jan Bazyl Lipszyc
Stolicy nie śpieszy się do PPP

Stolicy nie śpieszy się do PPP

Jan Bazyl Lipszyc
Rządzący muszą zrozumieć, że są skazani na PPP

Rządzący muszą zrozumieć, że są skazani na PPP

Jan Bazyl Lipszyc
Nie byłoby wzrostu gospodarczego bez kapitału zagranicznego

Nie byłoby wzrostu gospodarczego bez kapitału zagranicznego

Jan Bazyl Lipszyc
Nie będzie europejskiego systemu emerytalnego

Nie będzie europejskiego systemu emerytalnego

Jan Bazyl Lipszyc