Jan Muś

Jan Muś jest analitykiem w Zespole Bałkańskim Instytutu Europy Środkowej w Lublinie.


Jan Muś, PhD, works as an analyst in the Balkan Department at the Institute of Central Europe in Lublin, Poland.

Berlin Process and how to help the Balkans

Berlin Process and how to help the Balkans

Jan Muś
Stagnation of Montenegrin exports

Stagnation of Montenegrin exports

Jan Muś
Liberalization of the Albanian trade is not enough to affect its structure

Liberalization of the Albanian trade is not enough to affect its structure

Jan Muś
Optimistic data from Serbia

Optimistic data from Serbia

Jan Muś
Serbia z pakietem optymistycznych danych

Serbia z pakietem optymistycznych danych

Jan Muś
Branża IT ma rozkręcić serbską gospodarkę

Branża IT ma rozkręcić serbską gospodarkę

Jan Muś
CEFTA gives the Balkans more than they think

CEFTA gives the Balkans more than they think

Jan Muś
Macedonia is losing people due to brain drain

Macedonia is losing people due to brain drain

Jan Muś
CEFTA daje Bałkanom więcej niż dostrzegają

CEFTA daje Bałkanom więcej niż dostrzegają

Jan Muś
Financial stability of Serbia

Financial stability of Serbia

Jan Muś