Janusz Bilski

Profesor Janusz Bilski jest emerytowanym pracownikiem Uniwersytetu Łódzkiego. W trakcie pracy naukowej badał zagadnienia międzynarodowego systemu walutowego, teorii kursów walutowych i światowych rynków walutowych.


O perspektywach rozwoju państw UE

O perspektywach rozwoju państw UE

Janusz Bilski
Gospodarka federalnej Europy

Gospodarka federalnej Europy

Janusz Bilski
Rola euro i dolara w polskiej gospodarce                                         

Rola euro i dolara w polskiej gospodarce                                         

Janusz Bilski
Linie swap – dobre rozwiązanie na złe czasy

Linie swap – dobre rozwiązanie na złe czasy

Janusz Bilski
O integracji wielu prędkości bez emocji

O integracji wielu prędkości bez emocji

Janusz Bilski