Janusz Bilski

Dr hab. Janusz Bilski jest dyrektorem Instytutu Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania naukowe to: międzynarodowy system walutowy, światowe rynki walutowe, polski system walutowy, Unia Gospodarcza i Walutowa – integracja walutowa, kursy walutowe, teorie kursów walutowych.

 


Linie swap – dobre rozwiązanie na złe czasy

Linie swap – dobre rozwiązanie na złe czasy

O integracji wielu prędkości bez emocji

O integracji wielu prędkości bez emocji