Janusz Chojna

Kierownik zespołu handlu zagranicznego w Polskim Instytucie Ekonomicznym


Foreign investment leads to increased tensions on the labor market

Foreign investment leads to increased tensions on the labor market

Inwestorzy zagraniczni zwiększają napięcie na rynku pracy

Inwestorzy zagraniczni zwiększają napięcie na rynku pracy