Janusz K. Kowalski


Zbyt dużo firm wykazuje stratę

Zbyt dużo firm wykazuje stratę

Janusz K. Kowalski
Nie spodziewam się wzrostu bezrobocia

Nie spodziewam się wzrostu bezrobocia

Janusz K. Kowalski