Jarosław Janecki

Dr Jarosław Janecki jest wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2006-2019 był głównym ekonomistą w banku Societe Generale S.A. w Polsce. Był również pracownikiem Ministerstwa Finansów, w Departamentach Długu Publicznego oraz Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki. Jest autorem wielu artykułów naukowych i felietonów dotyczących głównie polityki pieniężnej i makroekonomii. Laureat m.in. konkursu organizowanego przez NBP oraz redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” na najlepszego analityka makroekonomicznego za 2015 r.


Powell zapowiada wcześniejsze ograniczenie skupu aktywów

Powell zapowiada wcześniejsze ograniczenie skupu aktywów

Notatka dla prezydenta Nixona i jej dalekosiężne skutki

Notatka dla prezydenta Nixona i jej dalekosiężne skutki

Noblista od optymalnych obszarów walutowych

Noblista od optymalnych obszarów walutowych

Korekta w polityce prekursorów celu inflacyjnego

Korekta w polityce prekursorów celu inflacyjnego

Działania banków centralnych w trakcie pandemii

Działania banków centralnych w trakcie pandemii

Wymuszone oszczędności w okresie pandemii

Wymuszone oszczędności w okresie pandemii

Fed testuje możliwość kontrolowania krzywej dochodowości

Fed testuje możliwość kontrolowania krzywej dochodowości

Ekonomiści chcą więcej danych o wysokiej częstotliwości

Ekonomiści chcą więcej danych o wysokiej częstotliwości

A pandemic problem with accurate macroeconomic forecasts

A pandemic problem with accurate macroeconomic forecasts

Badania warto powtarzać

Badania warto powtarzać