Jarosław Janecki

Dr Jarosław Janecki jest wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2006-2019 był głównym ekonomistą w banku Societe Generale S.A. w Polsce. Był również pracownikiem Ministerstwa Finansów, w Departamentach Długu Publicznego oraz Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki. Jest autorem wielu artykułów naukowych i felietonów dotyczących głównie polityki pieniężnej i makroekonomii. Laureat m.in. konkursu organizowanego przez NBP oraz redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” na najlepszego analityka makroekonomicznego za 2015 r.


Fed testuje możliwość kontrolowania krzywej dochodowości

Fed testuje możliwość kontrolowania krzywej dochodowości

Ekonomiści chcą więcej danych o wysokiej częstotliwości

Ekonomiści chcą więcej danych o wysokiej częstotliwości

A pandemic problem with accurate macroeconomic forecasts

A pandemic problem with accurate macroeconomic forecasts

Badania warto powtarzać

Badania warto powtarzać

EBC w walce z pandemiczną niepewnością

EBC w walce z pandemiczną niepewnością

Pandemiczne problemy z prognozami makroekonomicznymi

Pandemiczne problemy z prognozami makroekonomicznymi

Banki centralne (i nie tylko) walczą o gospodarkę

Banki centralne (i nie tylko) walczą o gospodarkę

Historycznie zdeterminowana przyszłość stóp procentowych

Historycznie zdeterminowana przyszłość stóp procentowych

Behavioural economics will strengthen pension savings

Behavioural economics will strengthen pension savings

Consumers’ inflationary mirage

Consumers’ inflationary mirage