Jarosław Janecki

Dr Jarosław Janecki jest wykładowcą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W latach 2006-2019 był głównym ekonomistą w banku Societe Generale S.A. w Polsce. Był również pracownikiem Ministerstwa Finansów, w Departamentach Długu Publicznego oraz Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki. Jest autorem wielu artykułów naukowych i felietonów dotyczących głównie polityki pieniężnej i makroekonomii. Laureat m.in. konkursu organizowanego przez NBP oraz redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” na najlepszego analityka makroekonomicznego za 2015 r.


Tajemnice analizy oczekiwań inflacyjnych

Tajemnice analizy oczekiwań inflacyjnych

Jarosław Janecki
Powell zapowiada wcześniejsze ograniczenie skupu aktywów

Powell zapowiada wcześniejsze ograniczenie skupu aktywów

Jarosław Janecki
Notatka dla prezydenta Nixona i jej dalekosiężne skutki

Notatka dla prezydenta Nixona i jej dalekosiężne skutki

Jarosław Janecki
Noblista od optymalnych obszarów walutowych

Noblista od optymalnych obszarów walutowych

Jarosław Janecki
Korekta w polityce prekursorów celu inflacyjnego

Korekta w polityce prekursorów celu inflacyjnego

Jarosław Janecki
Działania banków centralnych w trakcie pandemii

Działania banków centralnych w trakcie pandemii

Jarosław Janecki
Wymuszone oszczędności w okresie pandemii

Wymuszone oszczędności w okresie pandemii

Jarosław Janecki
Fed testuje możliwość kontrolowania krzywej dochodowości

Fed testuje możliwość kontrolowania krzywej dochodowości

Jarosław Janecki
Ekonomiści chcą więcej danych o wysokiej częstotliwości

Ekonomiści chcą więcej danych o wysokiej częstotliwości

Jarosław Janecki
A pandemic problem with accurate macroeconomic forecasts

A pandemic problem with accurate macroeconomic forecasts

Jarosław Janecki