Jeffrey Frankel

Jeffrey Frankel

Jeffrey Frankel jest profesorem ekonomii na Harvardzie. Jest członkiem National Bureau of Economic Research, pozarządowej instytucji prowadzącej badania makroekonomiczne. Był członkiem Council of Economic Advisers w latach 1983-84 i 1996-99 przy prezydencie USA. Jest także ekspertem Nowojorskiego Fedu, Peterson Institute for International Economics i Bureau of Economic Analysis.

Specjalizuje się w finansach międzynarodowych, polityce monetarnej, walutowej, fiskalnej, rynkach surowcowych, współpracy regionalnej oraz ochroną środowiska.


Cele klimatyczne są mniej ambitne, ale wykonalne

Cele klimatyczne są mniej ambitne, ale wykonalne

Ryzyko międzynarodowej koordynacji nie ustało

Ryzyko międzynarodowej koordynacji nie ustało

TPP zasługuje na poparcie

TPP zasługuje na poparcie

Chiny zderzają się z rynkiem

Chiny zderzają się z rynkiem

Właściwa pora na reformę ustalania cen paliw

Właściwa pora na reformę ustalania cen paliw

Tsipras niczym nowy Lula

Tsipras niczym nowy Lula

Chimera manipulowania kursem walutowym

Chimera manipulowania kursem walutowym

Silne korzenie merkantylizmu

Silne korzenie merkantylizmu

W Azji nie chodzi o grę o sumie zerowej

W Azji nie chodzi o grę o sumie zerowej

Zaostrzenie polityki przez Fed zdusi słabe rynki wschodzące

Zaostrzenie polityki przez Fed zdusi słabe rynki wschodzące