Jerzy Rutkowski

Jerzy-Rutkowski

Był radcą ministra w Ministerstwie Gospodarki (w Departamencie Ropy i Gazu oraz Dep. Strategii i Analiz). Jest doktorem nauk ekonomicznych. Wcześniej pracował m.in. w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (poprzednik Ministerstwa Gospodarki), ambasadzie RP w Moskwie jako kierownik wydział ekonomicznego.

Przedmiotem jego zainteresowania są sprawy rosyjskie – sytuacja gospodarcza i przemiany systemowe, w aspekcie wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań, ze szczególnym uwzględnieniem polityki energetycznej.


Inwestycje – przewlekła choroba rosyjskiej gospodarki

Inwestycje – przewlekła choroba rosyjskiej gospodarki

Zmiany klimatyczne w Arktyce – szanse i zagrożenia dla Rosji

Zmiany klimatyczne w Arktyce – szanse i zagrożenia dla Rosji

Niepotrzebne gazociągi – Nord Stream 2

Niepotrzebne gazociągi – Nord Stream 2

Rosja - co w zamian za ropę i gaz

Rosja – co w zamian za ropę i gaz

Rosja lubi bić (anty)rekordy

Rosja lubi bić (anty)rekordy

Five years of Russian sanctions — who are the winners and the losers?

Five years of Russian sanctions — who are the winners and the losers?

Russia at a crossroads: growth, stability or stagnation?

Russia at a crossroads: growth, stability or stagnation?

Rosja na rozdrożu – wzrost, stabilność czy stagnacja

Rosja na rozdrożu – wzrost, stabilność czy stagnacja

Pięć lat rosyjskich sankcji – kto zyskał, kto stracił

Pięć lat rosyjskich sankcji – kto zyskał, kto stracił

Russian trouble with statistics

Russian trouble with statistics