Jerzy Rutkowski

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH). Doktor nauk ekonomicznych. Był radcą ministra i dyrektorem departamentu

w Ministerstwie Gospodarki. Wcześniej pracował m.in. w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego,  jako dyrektor departamentu

w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (poprzednik Ministerstwa Gospodarki), jako wiceprezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, w ambasadzie RP

w Moskwie jako kierownik wydziału ekonomicz-

nego. Wykładowca akademicki. Przedmiotem jego zainteresowania są sprawy rosyjskie – sytuacja gospodarcza i przemiany systemowe,

w aspekcie wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań, ze szczególnym uwzględnieniem polityki energetycznej.

 


Rubel na równi pochyłej

Rubel na równi pochyłej

Jerzy Rutkowski
Upadek gazowego imperium

Upadek gazowego imperium

Jerzy Rutkowski
Produkcja antyimportowa nie zastąpi Rosji importu

Produkcja antyimportowa nie zastąpi Rosji importu

Jerzy Rutkowski
Budżet – fikcyjna siła Rosji

Budżet – fikcyjna siła Rosji

Jerzy Rutkowski
Sankcje i rosyjskie mity

Sankcje i rosyjskie mity

Jerzy Rutkowski
Rosyjska ropa i gaz w odwrocie

Rosyjska ropa i gaz w odwrocie

Jerzy Rutkowski
Sankcje narastają, gospodarka słabnie, rubel się umacnia

Sankcje narastają, gospodarka słabnie, rubel się umacnia

Jerzy Rutkowski
Na takie sankcje Rosja nie była gotowa

Na takie sankcje Rosja nie była gotowa

Jerzy Rutkowski
Niepracujący Nord Stream 2 opłaca się Gazpromowi

Niepracujący Nord Stream 2 opłaca się Gazpromowi

Jerzy Rutkowski
Rosyjski udział w kłopotach energetycznych Europy

Rosyjski udział w kłopotach energetycznych Europy

Jerzy Rutkowski