Jerzy Rutkowski

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH). Doktor nauk ekonomicznych. Był radcą ministra i dyrektorem departamentu

w Ministerstwie Gospodarki. Wcześniej pracował m.in. w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego,  jako dyrektor departamentu

w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (poprzednik Ministerstwa Gospodarki), jako wiceprezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, w ambasadzie RP

w Moskwie jako kierownik wydziału ekonomicz-

nego. Wykładowca akademicki. Przedmiotem jego zainteresowania są sprawy rosyjskie – sytuacja gospodarcza i przemiany systemowe,

w aspekcie wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań, ze szczególnym uwzględnieniem polityki energetycznej.

 


Rosja - co w zamian za ropę i gaz

Rosja – co w zamian za ropę i gaz

Jerzy Rutkowski
Rosja lubi bić (anty)rekordy

Rosja lubi bić (anty)rekordy

Jerzy Rutkowski
Five years of Russian sanctions — who are the winners and the losers?

Five years of Russian sanctions — who are the winners and the losers?

Jerzy Rutkowski
Russia at a crossroads: growth, stability or stagnation?

Russia at a crossroads: growth, stability or stagnation?

Jerzy Rutkowski
Rosja na rozdrożu – wzrost, stabilność czy stagnacja

Rosja na rozdrożu – wzrost, stabilność czy stagnacja

Jerzy Rutkowski
Pięć lat rosyjskich sankcji – kto zyskał, kto stracił

Pięć lat rosyjskich sankcji – kto zyskał, kto stracił

Jerzy Rutkowski
Russian trouble with statistics

Russian trouble with statistics

Jerzy Rutkowski
Ukraina jest nie do zastąpienia w tranzycie gazu z Rosji

Ukraina jest nie do zastąpienia w tranzycie gazu z Rosji

Jerzy Rutkowski
Incoherent policy is inhibiting Russia’s economic growth

Incoherent policy is inhibiting Russia’s economic growth

Jerzy Rutkowski
Juan i złoto nie zastąpią dolara w rosyjskiej gospodarce

Juan i złoto nie zastąpią dolara w rosyjskiej gospodarce

Jerzy Rutkowski