Jerzy Rutkowski

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH). Doktor nauk ekonomicznych. Był radcą ministra i dyrektorem departamentu

w Ministerstwie Gospodarki. Wcześniej pracował m.in. w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego,  jako dyrektor departamentu

w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (poprzednik Ministerstwa Gospodarki), jako wiceprezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, w ambasadzie RP

w Moskwie jako kierownik wydziału ekonomicz-

nego. Wykładowca akademicki. Przedmiotem jego zainteresowania są sprawy rosyjskie – sytuacja gospodarcza i przemiany systemowe,

w aspekcie wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań, ze szczególnym uwzględnieniem polityki energetycznej.

 


The global liquefied natural gas market without Russia

The global liquefied natural gas market without Russia

Jerzy Rutkowski
Rosyjskie kłopoty ze statystyką

Rosyjskie kłopoty ze statystyką

Jerzy Rutkowski
The World Cup has passed, but the problems have remained

The World Cup has passed, but the problems have remained

Jerzy Rutkowski
Brak spójnej polityki hamuje wzrost gospodarczy Rosji

Brak spójnej polityki hamuje wzrost gospodarczy Rosji

Jerzy Rutkowski
Światowy rynek gazu skroplonego bez Rosji

Światowy rynek gazu skroplonego bez Rosji

Jerzy Rutkowski
Świat ucieka Rosji

Świat ucieka Rosji

Jerzy Rutkowski
Mundial minął, problemy pozostały

Mundial minął, problemy pozostały

Jerzy Rutkowski
Russia is afraid of new sanctions

Russia is afraid of new sanctions

Jerzy Rutkowski
Rosja boi się nowych sankcji

Rosja boi się nowych sankcji

Jerzy Rutkowski
Revenues from oil exports were transferred out of Russia

Revenues from oil exports were transferred out of Russia

Jerzy Rutkowski