Jerzy Rutkowski

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH). Doktor nauk ekonomicznych. Był radcą ministra i dyrektorem departamentu

w Ministerstwie Gospodarki. Wcześniej pracował m.in. w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego,  jako dyrektor departamentu

w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (poprzednik Ministerstwa Gospodarki), jako wiceprezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, w ambasadzie RP

w Moskwie jako kierownik wydziału ekonomicz-

nego. Wykładowca akademicki. Przedmiotem jego zainteresowania są sprawy rosyjskie – sytuacja gospodarcza i przemiany systemowe,

w aspekcie wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań, ze szczególnym uwzględnieniem polityki energetycznej.

 


Pięć lat rosyjskich sankcji – kto zyskał, kto stracił

Pięć lat rosyjskich sankcji – kto zyskał, kto stracił

Jerzy Rutkowski
Russian trouble with statistics

Russian trouble with statistics

Jerzy Rutkowski
Ukraina jest nie do zastąpienia w tranzycie gazu z Rosji

Ukraina jest nie do zastąpienia w tranzycie gazu z Rosji

Jerzy Rutkowski
Incoherent policy is inhibiting Russia’s economic growth

Incoherent policy is inhibiting Russia’s economic growth

Jerzy Rutkowski
Juan i złoto nie zastąpią dolara w rosyjskiej gospodarce

Juan i złoto nie zastąpią dolara w rosyjskiej gospodarce

Jerzy Rutkowski
The global liquefied natural gas market without Russia

The global liquefied natural gas market without Russia

Jerzy Rutkowski
Rosyjskie kłopoty ze statystyką

Rosyjskie kłopoty ze statystyką

Jerzy Rutkowski
The World Cup has passed, but the problems have remained

The World Cup has passed, but the problems have remained

Jerzy Rutkowski
Brak spójnej polityki hamuje wzrost gospodarczy Rosji

Brak spójnej polityki hamuje wzrost gospodarczy Rosji

Jerzy Rutkowski
Światowy rynek gazu skroplonego bez Rosji

Światowy rynek gazu skroplonego bez Rosji

Jerzy Rutkowski