Jerzy Rutkowski

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH). Doktor nauk ekonomicznych. Był radcą ministra i dyrektorem departamentu

w Ministerstwie Gospodarki. Wcześniej pracował m.in. w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego,  jako dyrektor departamentu

w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (poprzednik Ministerstwa Gospodarki), jako wiceprezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, w ambasadzie RP

w Moskwie jako kierownik wydziału ekonomicz-

nego. Wykładowca akademicki. Przedmiotem jego zainteresowania są sprawy rosyjskie – sytuacja gospodarcza i przemiany systemowe,

w aspekcie wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań, ze szczególnym uwzględnieniem polityki energetycznej.

 


Dochody z eksportu ropy wypłynęły z Rosji za granicę

Dochody z eksportu ropy wypłynęły z Rosji za granicę

Jerzy Rutkowski
The shrinking Russian budget

The shrinking Russian budget

Jerzy Rutkowski
Rosyjski budżet w odwrocie

Rosyjski budżet w odwrocie

Jerzy Rutkowski
Rosyjskie rezerwy walutowe nie mają hamulca

Rosyjskie rezerwy walutowe nie mają hamulca

Jerzy Rutkowski
Russia is out of breath

Russia is out of breath

Jerzy Rutkowski
Rosja na bezdechu

Rosja na bezdechu

Jerzy Rutkowski
Nord Stream 2 is a test of European solidarity

Nord Stream 2 is a test of European solidarity

Jerzy Rutkowski
Nord Stream 2 jest testem europejskiej solidarności

Nord Stream 2 jest testem europejskiej solidarności

Jerzy Rutkowski
Rosyjski import – nie tylko z Polski – będzie dalej spadać

Rosyjski import – nie tylko z Polski – będzie dalej spadać

Jerzy Rutkowski
Rosji nie stać na długą walkę z Zachodem

Rosji nie stać na długą walkę z Zachodem

Jerzy Rutkowski