Jerzy Rutkowski

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH). Doktor nauk ekonomicznych. Był radcą ministra i dyrektorem departamentu

w Ministerstwie Gospodarki. Wcześniej pracował m.in. w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego,  jako dyrektor departamentu

w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (poprzednik Ministerstwa Gospodarki), jako wiceprezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, w ambasadzie RP

w Moskwie jako kierownik wydziału ekonomicz-

nego. Wykładowca akademicki. Przedmiotem jego zainteresowania są sprawy rosyjskie – sytuacja gospodarcza i przemiany systemowe,

w aspekcie wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań, ze szczególnym uwzględnieniem polityki energetycznej.

 


Świat ucieka Rosji

Świat ucieka Rosji

Jerzy Rutkowski
Mundial minął, problemy pozostały

Mundial minął, problemy pozostały

Jerzy Rutkowski
Russia is afraid of new sanctions

Russia is afraid of new sanctions

Jerzy Rutkowski
Rosja boi się nowych sankcji

Rosja boi się nowych sankcji

Jerzy Rutkowski
Revenues from oil exports were transferred out of Russia

Revenues from oil exports were transferred out of Russia

Jerzy Rutkowski
Dochody z eksportu ropy wypłynęły z Rosji za granicę

Dochody z eksportu ropy wypłynęły z Rosji za granicę

Jerzy Rutkowski
The shrinking Russian budget

The shrinking Russian budget

Jerzy Rutkowski
Rosyjski budżet w odwrocie

Rosyjski budżet w odwrocie

Jerzy Rutkowski
Rosyjskie rezerwy walutowe nie mają hamulca

Rosyjskie rezerwy walutowe nie mają hamulca

Jerzy Rutkowski
Russia is out of breath

Russia is out of breath

Jerzy Rutkowski