Jerzy Rutkowski

Jerzy-Rutkowski

Był radcą ministra w Ministerstwie Gospodarki (w Departamencie Ropy i Gazu oraz Dep. Strategii i Analiz). Jest doktorem nauk ekonomicznych. Wcześniej pracował m.in. w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (poprzednik Ministerstwa Gospodarki), ambasadzie RP w Moskwie jako kierownik wydział ekonomicznego.

Przedmiotem jego zainteresowania są sprawy rosyjskie – sytuacja gospodarcza i przemiany systemowe, w aspekcie wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań, ze szczególnym uwzględnieniem polityki energetycznej.


W ciągu dwóch lat dochody budżetu Rosji spadną prawie o 50 mld dol

W ciągu dwóch lat dochody budżetu Rosji spadną prawie o 50 mld dol

Old model of Russia’s development is worn out, but there is none to replace it

Old model of Russia’s development is worn out, but there is none to replace it

Stary model rozwoju Rosji zużyty, a nowego nie ma

Stary model rozwoju Rosji zużyty, a nowego nie ma

Rosji coraz trudniej kręcić gazowym kurkiem i europejskim rynkiem

Rosji coraz trudniej kręcić gazowym kurkiem i europejskim rynkiem

Co do Rosji z ropy wpłynie, kapitałem wycieka

Co do Rosji z ropy wpłynie, kapitałem wycieka

Gazprom ściąga na siebie lawinę kłopotów

Gazprom ściąga na siebie lawinę kłopotów

ExxonMobil znów ryzykuje w Rosji, bo w innym razie też może wiele stracić

ExxonMobil znów ryzykuje w Rosji, bo w innym razie też może wiele stracić

Gazprom musi zapłacić za ignorowanie zmian na rynku

Gazprom musi zapłacić za ignorowanie zmian na rynku

Zagraniczny dług Rosji rośnie szybciej niż rezerwy walutowe

Zagraniczny dług Rosji rośnie szybciej niż rezerwy walutowe

Rosyjskie wybory po wyborach

Rosyjskie wybory po wyborach