Jerzy Rutkowski

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH). Doktor nauk ekonomicznych. Był radcą ministra i dyrektorem departamentu

w Ministerstwie Gospodarki. Wcześniej pracował m.in. w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego,  jako dyrektor departamentu

w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (poprzednik Ministerstwa Gospodarki), jako wiceprezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, w ambasadzie RP

w Moskwie jako kierownik wydziału ekonomicz-

nego. Wykładowca akademicki. Przedmiotem jego zainteresowania są sprawy rosyjskie – sytuacja gospodarcza i przemiany systemowe,

w aspekcie wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań, ze szczególnym uwzględnieniem polityki energetycznej.

 


Rosja na bezdechu

Rosja na bezdechu

Jerzy Rutkowski
Nord Stream 2 is a test of European solidarity

Nord Stream 2 is a test of European solidarity

Jerzy Rutkowski
Nord Stream 2 jest testem europejskiej solidarności

Nord Stream 2 jest testem europejskiej solidarności

Jerzy Rutkowski
Rosyjski import – nie tylko z Polski – będzie dalej spadać

Rosyjski import – nie tylko z Polski – będzie dalej spadać

Jerzy Rutkowski
Rosji nie stać na długą walkę z Zachodem

Rosji nie stać na długą walkę z Zachodem

Jerzy Rutkowski
Odporność Rosji na sankcje jest fikcją

Odporność Rosji na sankcje jest fikcją

Jerzy Rutkowski
Długi Rosji rosną, a efektów w realnej gospodarce brak

Długi Rosji rosną, a efektów w realnej gospodarce brak

Jerzy Rutkowski
W ciągu dwóch lat dochody budżetu Rosji spadną prawie o 50 mld dol

W ciągu dwóch lat dochody budżetu Rosji spadną prawie o 50 mld dol

Jerzy Rutkowski
Old model of Russia’s development is worn out, but there is none to replace it

Old model of Russia’s development is worn out, but there is none to replace it

Jerzy Rutkowski
Stary model rozwoju Rosji zużyty, a nowego nie ma

Stary model rozwoju Rosji zużyty, a nowego nie ma

Jerzy Rutkowski