Jerzy Rutkowski

Jerzy-Rutkowski

Był radcą ministra w Ministerstwie Gospodarki (w Departamencie Ropy i Gazu oraz Dep. Strategii i Analiz). Jest doktorem nauk ekonomicznych. Wcześniej pracował m.in. w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (poprzednik Ministerstwa Gospodarki), ambasadzie RP w Moskwie jako kierownik wydział ekonomicznego.

Przedmiotem jego zainteresowania są sprawy rosyjskie – sytuacja gospodarcza i przemiany systemowe, w aspekcie wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań, ze szczególnym uwzględnieniem polityki energetycznej.


Rosyjskie wybory po wyborach

Rosyjskie wybory po wyborach

Rosja 20 lat po rozpadzie ZSRR

Rosja 20 lat po rozpadzie ZSRR

Perspektywy modernizacji gospodarki rosyjskiej

Perspektywy modernizacji gospodarki rosyjskiej

Rosyjski kompleks surowcowy

Rosyjski kompleks surowcowy