Jerzy Rutkowski

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH). Doktor nauk ekonomicznych. Był radcą ministra i dyrektorem departamentu

w Ministerstwie Gospodarki. Wcześniej pracował m.in. w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego,  jako dyrektor departamentu

w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (poprzednik Ministerstwa Gospodarki), jako wiceprezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, w ambasadzie RP

w Moskwie jako kierownik wydziału ekonomicz-

nego. Wykładowca akademicki. Przedmiotem jego zainteresowania są sprawy rosyjskie – sytuacja gospodarcza i przemiany systemowe,

w aspekcie wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań, ze szczególnym uwzględnieniem polityki energetycznej.

 


Odporność Rosji na sankcje jest fikcją

Odporność Rosji na sankcje jest fikcją

Jerzy Rutkowski
Długi Rosji rosną, a efektów w realnej gospodarce brak

Długi Rosji rosną, a efektów w realnej gospodarce brak

Jerzy Rutkowski
W ciągu dwóch lat dochody budżetu Rosji spadną prawie o 50 mld dol

W ciągu dwóch lat dochody budżetu Rosji spadną prawie o 50 mld dol

Jerzy Rutkowski
Old model of Russia’s development is worn out, but there is none to replace it

Old model of Russia’s development is worn out, but there is none to replace it

Jerzy Rutkowski
Stary model rozwoju Rosji zużyty, a nowego nie ma

Stary model rozwoju Rosji zużyty, a nowego nie ma

Jerzy Rutkowski
Rosji coraz trudniej kręcić gazowym kurkiem i europejskim rynkiem

Rosji coraz trudniej kręcić gazowym kurkiem i europejskim rynkiem

Jerzy Rutkowski
Co do Rosji z ropy wpłynie, kapitałem wycieka

Co do Rosji z ropy wpłynie, kapitałem wycieka

Jerzy Rutkowski
Gazprom ściąga na siebie lawinę kłopotów

Gazprom ściąga na siebie lawinę kłopotów

Jerzy Rutkowski
ExxonMobil znów ryzykuje w Rosji, bo w innym razie też może wiele stracić

ExxonMobil znów ryzykuje w Rosji, bo w innym razie też może wiele stracić

Jerzy Rutkowski
Gazprom musi zapłacić za ignorowanie zmian na rynku

Gazprom musi zapłacić za ignorowanie zmian na rynku

Jerzy Rutkowski