Jerzy Rutkowski

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH). Doktor nauk ekonomicznych. Był radcą ministra i dyrektorem departamentu

w Ministerstwie Gospodarki. Wcześniej pracował m.in. w Instytucie Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego,  jako dyrektor departamentu

w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą (poprzednik Ministerstwa Gospodarki), jako wiceprezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, w ambasadzie RP

w Moskwie jako kierownik wydziału ekonomicz-

nego. Wykładowca akademicki. Przedmiotem jego zainteresowania są sprawy rosyjskie – sytuacja gospodarcza i przemiany systemowe,

w aspekcie wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań, ze szczególnym uwzględnieniem polityki energetycznej.

 


Rosji coraz trudniej kręcić gazowym kurkiem i europejskim rynkiem

Rosji coraz trudniej kręcić gazowym kurkiem i europejskim rynkiem

Jerzy Rutkowski
Co do Rosji z ropy wpłynie, kapitałem wycieka

Co do Rosji z ropy wpłynie, kapitałem wycieka

Jerzy Rutkowski
Gazprom ściąga na siebie lawinę kłopotów

Gazprom ściąga na siebie lawinę kłopotów

Jerzy Rutkowski
ExxonMobil znów ryzykuje w Rosji, bo w innym razie też może wiele stracić

ExxonMobil znów ryzykuje w Rosji, bo w innym razie też może wiele stracić

Jerzy Rutkowski
Gazprom musi zapłacić za ignorowanie zmian na rynku

Gazprom musi zapłacić za ignorowanie zmian na rynku

Jerzy Rutkowski
Zagraniczny dług Rosji rośnie szybciej niż rezerwy walutowe

Zagraniczny dług Rosji rośnie szybciej niż rezerwy walutowe

Jerzy Rutkowski
Rosyjskie wybory po wyborach

Rosyjskie wybory po wyborach

Jerzy Rutkowski
Rosja 20 lat po rozpadzie ZSRR

Rosja 20 lat po rozpadzie ZSRR

Jerzy Rutkowski
Perspektywy modernizacji gospodarki rosyjskiej

Perspektywy modernizacji gospodarki rosyjskiej

Jerzy Rutkowski
Rosyjski kompleks surowcowy

Rosyjski kompleks surowcowy

Jerzy Rutkowski