Jonathan D. Ostry

Zastępca dyrektora Departamentu Azji i Pacyfiku w Międzynarodowym Funduszu Walutowym.


Jonathan D. Ostry is Deputy Director of the Asia and Pacific Department at the International Monetary Fund and a Research Fellow at the Center for Economic Policy Research (CEPR).

Ewolucja w podejściu MFW do kontroli przepływów kapitału

Ewolucja w podejściu MFW do kontroli przepływów kapitału

VoxEU
Efekty działań fiskalnych podczas pandemii COVID-19

Efekty działań fiskalnych podczas pandemii COVID-19

VoxEU
Przyszłość z wysokim poziomem zadłużenia publicznego

Przyszłość z wysokim poziomem zadłużenia publicznego

MFW