Joseph Stiglitz

Joseph-E.-Stiglitz

Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, profesor Uniwersytetu Columbia. Pionier w dziedzinie badań nad opodatkowaniem, rozwojem gospodarczym, handlem i zmianami technologicznymi. Przewodniczył zespołowi doradców ekonomicznych prezydenta Billa Clintona. Był wiceprezesem i głównym ekonomistą Banku Światowego.

Jest autorem wielu książek. Jego najnowsza książka, napisana wspólnie z Bruce Greenwaldem, nosi tytuł: „Tworzenie społeczeństwa uczącego się: Nowe podejście do wzrostu, rozwoju oraz postępu społecznego” (Creating a Learning Society: A New Approach to Growth, Development, and Social Progress).


Świat potrzebuje popytu, a nie niskich stóp

Świat potrzebuje popytu, a nie niskich stóp

Nowa przepaść pokoleniowa

Nowa przepaść pokoleniowa

Trzeba zatrzymać drenaż kapitałów z krajów rozwijających się

Trzeba zatrzymać drenaż kapitałów z krajów rozwijających się

Chinom nie pomogą naiwne recepty

Chinom nie pomogą naiwne recepty

Nowa geo-gospodarka

Nowa geo-gospodarka

Gdy nierówność zabija

Gdy nierówność zabija

Krok naprzód w sprawie zadłużenia państw

Krok naprzód w sprawie zadłużenia państw

Handel raczej sterowany niż wolny

Handel raczej sterowany niż wolny

Do diabła z Fed

Do diabła z Fed

Ameryka przeszkadza biednym krajom

Ameryka przeszkadza biednym krajom