Karol Rogowicz

Analityk rynków finansowych w Departamencie Operacji Krajowych NBP oraz doktorant w Katedrze Systemu Finansowego SGH. Współautor artykułów naukowych opublikowanych w międzynarodowych czasopismach, m.in. Economic Modelling, Finance Research Letters. Posiada także licencję maklera papierów wartościowych oraz licencję doradcy inwestycyjnego.


A jubilee week of central banking in Poland and abroad

A jubilee week of central banking in Poland and abroad

Jubileuszowy tydzień bankowości centralnej w kraju i na świecie

Jubileuszowy tydzień bankowości centralnej w kraju i na świecie