Karol Szafranek

Dr Karol Szafranek jest doradcą ekonomicznym kierującym Wydziałem Inflacji i Cen w Departamencie Analiz i Badań Ekonomicznych Narodowego Banku Polskiego oraz adiunktem w Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Autor publikacji naukowych w zakresie wyjaśniania przyczyn kształtowania się inflacji i jej prognozowania, modelowania rynków surowcowych i finansowych oraz  łączenia metod ekonometrycznych i uczenia maszynowego w ekonomii.

Artykuły publikowane w Obserwatorze Finansowym wyrażają jego prywatne poglądy i nie reprezentują oficjalnego stanowiska NBP.


Zmienne losy cen ropy naftowej i kursu dolara

Zmienne losy cen ropy naftowej i kursu dolara

Karol Szafranek
Po kryzysie inflacja nie przychodzi o czasie

Po kryzysie inflacja nie przychodzi o czasie

Karol Szafranek, Aleksandra Hałka