Katarzyna Bartman

19._17J1278

Specjalistka od rynku pracy, autorka wielu wywiadów dotyczących rynku pracy, bezrobocia i sposobów walki z nim, także w innych krajach. W swoich artykułach porusza ważne, rzadko dostrzegane w ogólnokrajowych mediach wątki zatrudniania niepełnosprawnych, czy nieefektywności systemu stworzonego by walczyć z bezrobociem. W parze z tą tematyką idą sprawy dotyczące funduszy unijnych i jakości ich wykorzystywania. „Pilnuje” też dla nas unijnego budżetu i budżetów samorządów lokalnych w Polsce.

Jest wydawcą i redaktor naczelną miesięcznika Praca za granicą. Dziennikarka o wieloletnim stażu reporterskim i redaktorskim. Wcześniej pracowała w Dzienniku Gazecie Prawnej, oraz w wydawnictwie magazynów samorządowych.


Bruksela rozstrzygnie o przyszłości umów o pracę na czas określony

Bruksela rozstrzygnie o przyszłości umów o pracę na czas określony

Katarzyna Bartman
Rząd: składki są wasze, fundusz nasz

Rząd: składki są wasze, fundusz nasz

Katarzyna Bartman
Potrzebna jest nowa polityka inwestycyjna

Potrzebna jest nowa polityka inwestycyjna

Katarzyna Bartman
Pierwsza firma dla absolwenta za publiczne środki

Pierwsza firma dla absolwenta za publiczne środki

Katarzyna Bartman
Rząd tworzy program, licząc, że niewiele osób z niego skorzysta

Rząd tworzy program, licząc, że niewiele osób z niego skorzysta

Katarzyna Bartman
Government creates a programme hoping for low participation

Government creates a programme hoping for low participation

Katarzyna Bartman
Ograniczanie śmieciowych umów usztywni rynek pracy

Ograniczanie śmieciowych umów usztywni rynek pracy

Katarzyna Bartman
Restrictions on “junk” contracts will increase the rigidity of the Polish labour market

Restrictions on “junk” contracts will increase the rigidity of the Polish labour market

Katarzyna Bartman
Walka z bezrobociem i strefą biedy nie jest skazana na sukces

Walka z bezrobociem i strefą biedy nie jest skazana na sukces

Katarzyna Bartman
Publiczne inwestycje będą bardziej zielone

Publiczne inwestycje będą bardziej zielone

Katarzyna Bartman