Katarzyna Bartman

19._17J1278

Specjalistka od rynku pracy, autorka wielu wywiadów dotyczących rynku pracy, bezrobocia i sposobów walki z nim, także w innych krajach. W swoich artykułach porusza ważne, rzadko dostrzegane w ogólnokrajowych mediach wątki zatrudniania niepełnosprawnych, czy nieefektywności systemu stworzonego by walczyć z bezrobociem. W parze z tą tematyką idą sprawy dotyczące funduszy unijnych i jakości ich wykorzystywania. „Pilnuje” też dla nas unijnego budżetu i budżetów samorządów lokalnych w Polsce.

Jest wydawcą i redaktor naczelną miesięcznika Praca za granicą. Dziennikarka o wieloletnim stażu reporterskim i redaktorskim. Wcześniej pracowała w Dzienniku Gazecie Prawnej, oraz w wydawnictwie magazynów samorządowych.


Mobilne kadry Europy

Mobilne kadry Europy

Katarzyna Bartman
Budżet Unii się rozjechał

Budżet Unii się rozjechał

Katarzyna Bartman
Włochy zapłacą za grzechy Południa

Włochy zapłacą za grzechy Południa

Katarzyna Bartman
Unia policzy i każe oddać miliony euro

Unia policzy i każe oddać miliony euro

Katarzyna Bartman
Pieniądze islamskie są dla Europy lepsze niż chińskie

Pieniądze islamskie są dla Europy lepsze niż chińskie

Katarzyna Bartman
Urzędy pracy są bezużyteczne

Urzędy pracy są bezużyteczne

Katarzyna Bartman
Komisja Europejska utrudnia dostęp do pieniędzy

Komisja Europejska utrudnia dostęp do pieniędzy

Katarzyna Bartman
Obligacje zamiast nieruchomości dla wywłaszczonych w PRL?

Obligacje zamiast nieruchomości dla wywłaszczonych w PRL?

Katarzyna Bartman
Inwestorzy są optymistami, ale boją się Europy

Inwestorzy są optymistami, ale boją się Europy

Katarzyna Bartman
2 mln etatów potrzebne od zaraz

2 mln etatów potrzebne od zaraz

Katarzyna Bartman