Katarzyna Mroczek-Dąbrowska

Doktor hab. nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Specjalizuje się w problematyce badawczej obejmującej internacjonalizację przedsiębiorstw i branż, wpływ niepewności na zachowania przedsiębiorstw, konkurencyjność mezo- i makroekonomiczną. Autorka licznych krajowych i zagranicznych publikacji. Kierownik międzynarodowych projektów dydaktycznych i naukowych, w tym ostatnio wpływu pandemii COVID-19 na zachowania polskich przedsiębiorstw.


Czarny łabędź pandemii i biały łabędź brexitu

Czarny łabędź pandemii i biały łabędź brexitu

Marian Gorynia, Katarzyna Mroczek-Dąbrowska