Kenneth Rogoff

Kenneth-Rogoff

Kenneth Rogoff, profesor ekonomii i polityki publicznej na Uniwersytecie Harvarda, laureat nagrody Deutsche Bank w dziedzinie ekonomii finansowej za 2011 rok. Był głównym ekonomistą Międzynarodowego Funduszu Walutowego w latach 2001- 2003. Jest jednym z najlepszych na świecie specjalistów ds. międzynarodowych stosunków gospodarczych, autorem wpływowych publikacji na temat światowych finansów, polityki monetarnej i fiskalnej oraz rozwoju gospodarczego.


Paraliż ujemnych stóp procentowych

Paraliż ujemnych stóp procentowych

Fed pod naciskiem, że ulega naciskom

Fed pod naciskiem, że ulega naciskom

Argumenty przeciwko gotówce

Argumenty przeciwko gotówce

USA: pora na decyzję w sprawie długu

USA: pora na decyzję w sprawie długu

Demokratyczna klęska Wielkiej Brytanii

Demokratyczna klęska Wielkiej Brytanii

Przechwalony podatek od transakcji finansowych

Przechwalony podatek od transakcji finansowych

Kraje wschodzące powinny wybierać złoto

Kraje wschodzące powinny wybierać złoto

Ameryka Trumpa przeciwna wolnemu handlowi

Ameryka Trumpa przeciwna wolnemu handlowi

Rynki globalne pod ciężarem strachu

Rynki globalne pod ciężarem strachu

Wielka ucieczka z Chin

Wielka ucieczka z Chin