Krzysztof Nędzyński

18

Wcześniej zajmował się podatkami – w PricewaterhouseCoopers, w Ministerstwie Finansów i w Urzędzie Skarbowym. Absolwent politologii i filozofii na UJ. Ukończył studia doktoranckie z ekonomii na SGH.


Nowy paradygmat: ekonomia binarna

Nowy paradygmat: ekonomia binarna

Idee, a nie innowacje sprawiły, że Zachód stał się centrum cywilizacji

Idee, a nie innowacje sprawiły, że Zachód stał się centrum cywilizacji

Samorządność jest skuteczna, gdy się w nią wierzy

Samorządność jest skuteczna, gdy się w nią wierzy

Ryzyko systemowe nieuchwytne jak Fantomas

Ryzyko systemowe nieuchwytne jak Fantomas

Markus Kerber: EBC nie stoi ponad prawem

Markus Kerber: EBC nie stoi ponad prawem

Ups and downs of the transition

Ups and downs of the transition

Crowdfunding - szansa na efektywne wykorzystanie funduszy unijnych

Crowdfunding – szansa na efektywne wykorzystanie funduszy unijnych

Narasta nierównowaga na rynku nieruchomości komercyjnych

Narasta nierównowaga na rynku nieruchomości komercyjnych

Poczucie wspólnoty jest koniecznym warunkiem dobrobytu

Poczucie wspólnoty jest koniecznym warunkiem dobrobytu

Triumf konsekwencji

Triumf konsekwencji