Krzysztof Nędzyński

18

Wcześniej zajmował się podatkami – w PricewaterhouseCoopers, w Ministerstwie Finansów i w Urzędzie Skarbowym. Absolwent politologii i filozofii na UJ. Ukończył studia doktoranckie z ekonomii na SGH.


Wiedza poprawia rynek nieruchomości

Wiedza poprawia rynek nieruchomości

Ekonomia głównego nurtu jest ideologią, nie nauką

Ekonomia głównego nurtu jest ideologią, nie nauką

Wschodzące miasta

Wschodzące miasta

Polska gospodarka jest coraz bardziej dojrzała

Polska gospodarka jest coraz bardziej dojrzała

Piąta władza to władza ludu XXI w. bez złych konotacji

Piąta władza to władza ludu XXI w. bez złych konotacji

Stypendia za osobiste zobowiązanie

Stypendia za osobiste zobowiązanie

It is hard to measure an output of innovation policy

It is hard to measure an output of innovation policy

Nie wiadomo jak mierzyć efektywność polityki proinnowacyjnej

Nie wiadomo jak mierzyć efektywność polityki proinnowacyjnej

Polska gospodarka w ciągu dwóch lat wróci do normalności

Polska gospodarka w ciągu dwóch lat wróci do normalności

Wybitni ekonomiści młodego pokolenia

Wybitni ekonomiści młodego pokolenia