Krzysztof Nędzyński

18

Wcześniej zajmował się podatkami – w PricewaterhouseCoopers, w Ministerstwie Finansów i w Urzędzie Skarbowym. Absolwent politologii i filozofii na UJ. Ukończył studia doktoranckie z ekonomii na SGH.


Wiedza i władza

Wiedza i władza

Urzędnicy są silniejsi od polityków

Urzędnicy są silniejsi od polityków

Dobrobyt zależy od stopnia odpowiedzialności rządu przed obywatelami

Dobrobyt zależy od stopnia odpowiedzialności rządu przed obywatelami

Trzeba dokonać dekompozycji strefy euro

Trzeba dokonać dekompozycji strefy euro

Granice skuteczności polityki makroekonomicznej

Granice skuteczności polityki makroekonomicznej

W zamówieniach publicznych konieczne są partnerskie stosunki

W zamówieniach publicznych konieczne są partnerskie stosunki

Silne państwa nie mówią o polityce przemysłowej, ale ją mają

Silne państwa nie mówią o polityce przemysłowej, ale ją mają

Dług publiczny może mieć negatywny, jak i pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy

Dług publiczny może mieć negatywny, jak i pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy

Kryzys osłabił demokrację

Kryzys osłabił demokrację

Klucz do naprawy finansów publicznych jest ukryty w szarej strefie

Klucz do naprawy finansów publicznych jest ukryty w szarej strefie