Kyryło Szewczenko

Prezes Narodowego Banku Ukrainy (NBU). Pełnił przedtem funkcję prezesa zarządu państwowego Ukrhazbanku. W latach 2012–2014 był doradcą szefa jednego z największych banków na Ukrainie – Oszczadbank.


Utrzymujemy finansową obronę kraju

Utrzymujemy finansową obronę kraju

Kyryło Szewczenko