Leon Podkaminer

Profesor ekonomii, pracownik naukowy Wiedeńskiego Instytutu Międzynarodowych Porównań Gospodarczych.


Is public debt a source of inflation? The data does not confirm it

Is public debt a source of inflation? The data does not confirm it

Globalna stagnacja: co ją powoduje i jak ją przezwyciężyć?

Globalna stagnacja: co ją powoduje i jak ją przezwyciężyć?

Dług publiczny źródłem inflacji? Liczby tego nie potwierdzają

Dług publiczny źródłem inflacji? Liczby tego nie potwierdzają

Doktryna “Ricardian Equivalence” nie ma oparcia w faktach

Doktryna “Ricardian Equivalence” nie ma oparcia w faktach

Deficyt budżetowy służy sektorowi prywatnemu

Deficyt budżetowy służy sektorowi prywatnemu