Leon Podkaminer

Profesor ekonomii, pracownik naukowy Wiedeńskiego Instytutu Międzynarodowych Porównań Gospodarczych.


Bardziej teoria niż rzeczywistość

Bardziej teoria niż rzeczywistość

Stopy procentowe nie reagują (pozytywnie) na wzrost długu publicznego

Stopy procentowe nie reagują (pozytywnie) na wzrost długu publicznego

Is public debt a source of inflation? The data does not confirm it

Is public debt a source of inflation? The data does not confirm it

Globalna stagnacja: co ją powoduje i jak ją przezwyciężyć?

Globalna stagnacja: co ją powoduje i jak ją przezwyciężyć?

Dług publiczny źródłem inflacji? Liczby tego nie potwierdzają

Dług publiczny źródłem inflacji? Liczby tego nie potwierdzają

Doktryna “Ricardian Equivalence” nie ma oparcia w faktach

Doktryna “Ricardian Equivalence” nie ma oparcia w faktach

Deficyt budżetowy służy sektorowi prywatnemu

Deficyt budżetowy służy sektorowi prywatnemu