Livio Stracca

Zastępca Dyrektora Generalnego, Dyrekcja Generalna ds. Stosunków Międzynarodowych i Europejskich, Europejski Bank Centralny.


Zmieniający się charakter przepływów kapitałowych

Zmieniający się charakter przepływów kapitałowych

VoxEU
Efekty zewnętrzne polityki pieniężnej Fed są silniejsze niż polityki EBC

Efekty zewnętrzne polityki pieniężnej Fed są silniejsze niż polityki EBC

VoxEU
Splątana globalna asekuracja

Splątana globalna asekuracja

VoxEU