Łukasz Matuszczak

Dr Łukasz Matuszczak jest ekspertem ekonomicznym w Wydziale Rachunku Bieżącego Bilansu Płatniczego w Departamencie Statystyki NBP.


Pandemia wpływa mocno na usługi w regionie

Pandemia wpływa mocno na usługi w regionie

Łukasz Matuszczak
International trade in services is slowing down

International trade in services is slowing down

Łukasz Matuszczak
Słabnie międzynarodowy handel usługami

Słabnie międzynarodowy handel usługami

Łukasz Matuszczak
Dwa wymiary polskiego handlu usługami

Dwa wymiary polskiego handlu usługami

Łukasz Matuszczak