Maciej Danielewicz

Współtwórca i długoletni redaktor naczelny największego w Polsce serwisu informacyjnego dla inwestorów instytucjonalnych na rynku finansowym, głównie na rynku kapitałowym – Serwisu Ekonomicznego PAP Biznes, współtwórca projektów dwóch portali informacyjnych w zakresie newsów dla rynku finansowego i kapitałowego – biznes.pap.pl oraz infostrefa.com. Dziennikarz ekonomiczny z 22-letnim stażem, z doświadczeniem głównie w tematyce makroekonomicznej, finansów publicznych i polityki pieniężnej. Ukończył studia humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim oraz humanistyczne i ekonomiczne na Uniwersytecie Michel de Montaigne w Bordeaux, podyplomowe studia dziennikarskie na UW i w Wyższej Szkole Dziennikarstwa ESJ w Lille, mini MBA w programie Polsko-Amerykańskiego Centrum Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego i University of Maryland.


The United Kingdom’s Great Leap Forward

The United Kingdom’s Great Leap Forward

Maciej Danielewicz
EBRD: The Polish economy will recover to its pre-pandemic level in early 2022

EBRD: The Polish economy will recover to its pre-pandemic level in early 2022

Maciej Danielewicz
EBOR: polska gospodarka powróci do poziomu sprzed pandemii na pocz. 2022

EBOR: polska gospodarka powróci do poziomu sprzed pandemii na pocz. 2022

Maciej Danielewicz
Wielka ucieczka do przodu Wielkiej Brytanii

Wielka ucieczka do przodu Wielkiej Brytanii

Maciej Danielewicz
MFW: Reakcja NBP na pandemię właściwa, Polska dobrze przygotowana do silnego ożywienia

MFW: Reakcja NBP na pandemię właściwa, Polska dobrze przygotowana do silnego ożywienia

Maciej Danielewicz
IMF: NBP’s response to the pandemic appropriate, Poland well positioned for a strong recovery

IMF: NBP’s response to the pandemic appropriate, Poland well positioned for a strong recovery

Maciej Danielewicz
BŚ: Ożywieniu w 2021 roku w Europie Środkowej sprzyjać będzie m.in. polityka stóp proc. w Polsce

BŚ: Ożywieniu w 2021 roku w Europie Środkowej sprzyjać będzie m.in. polityka stóp proc. w Polsce

Maciej Danielewicz
World Bank: The recovery in Central Europe in 2021 will be underpinned by, among others, interest rate policy in Poland

World Bank: The recovery in Central Europe in 2021 will be underpinned by, among others, interest rate policy in Poland

Maciej Danielewicz
Bank Światowy: Reakcja NBP na szok pandemii szybka, stanowcza i skuteczna

Bank Światowy: Reakcja NBP na szok pandemii szybka, stanowcza i skuteczna

Maciej Danielewicz
World Bank: NBP’s response - swift, large and effective in limiting the economic scarring effects of the pandemic

World Bank: NBP’s response – swift, large and effective in limiting the economic scarring effects of the pandemic

Maciej Danielewicz