Magdalena Kozińska

Dr nauk ekonomicznych, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym, Instytucie Bankowości i Katedrze Bezpieczeństwa Systemu Bankowego SGH. Starszy ekonomista w Departamencie Stabilności Finansowej NBP.

 

W artykułach autorka wyraża własne opinie, a nie oficjalne stanowisko NBP.

 


An unprecedented crisis and an unprecedented policy response

An unprecedented crisis and an unprecedented policy response

Idzie moda na bad banki?

Idzie moda na bad banki?

How does Europe deal with problem banks?

How does Europe deal with problem banks?

Bezprecedensowy kryzys i bezprecedensowe działania

Bezprecedensowy kryzys i bezprecedensowe działania

Jak Europa radzi sobie z problemowymi bankami

Jak Europa radzi sobie z problemowymi bankami