Magdalena Krukowska

Dziennikarka, naukowiec. Wykłada w Akademii Leona Koźmińskiego. Zajmuje się etyką i odpowiedzialnością społeczną biznesu oraz problemami globalnymi związanymi ze zrównoważonym rozwojem. Autorka i współautorka książek: „Jak oceniać odpowiedzialność społeczną biznesu”, „Responsible Management Education”, „Biznes-Prawo-Etyka”.


Zielone finansowanie wchodzi do głównego nurtu

Zielone finansowanie wchodzi do głównego nurtu

Kosztowna rewolucja w UE

Kosztowna rewolucja w UE

Giełda i EBOiR pomagają w raportowaniu pozafinansowym

Giełda i EBOiR pomagają w raportowaniu pozafinansowym

Oceny ESG wymagają ujednolicenia

Oceny ESG wymagają ujednolicenia

Pandemia zmienia rynek żywności

Pandemia zmienia rynek żywności

Droga do globalnej dekarbonizacji

Droga do globalnej dekarbonizacji

Listed companies are not ready for the Green Deal

Listed companies are not ready for the Green Deal

Coraz szybciej w stronę zielonego rolnictwa

Coraz szybciej w stronę zielonego rolnictwa

Oceny ESG wymagają ujednolicenia

Oceny ESG wymagają ujednolicenia

Jak mierzyć odpowiedzialny rozwój?

Jak mierzyć odpowiedzialny rozwój?