Magdalena Krukowska

Dziennikarka, naukowiec. Wykłada w Akademii Leona Koźmińskiego. Zajmuje się etyką i odpowiedzialnością społeczną biznesu oraz problemami globalnymi związanymi ze zrównoważonym rozwojem. Autorka i współautorka książek: „Jak oceniać odpowiedzialność społeczną biznesu”, „Responsible Management Education”, „Biznes-Prawo-Etyka”.


Należyta staranność problemem dla inwestorów

Należyta staranność problemem dla inwestorów

Magdalena Krukowska
Nowa dyrektywa zmieni zakres odpowiedzialności biznesu

Nowa dyrektywa zmieni zakres odpowiedzialności biznesu

Magdalena Krukowska
Zielone finansowanie wchodzi do głównego nurtu

Zielone finansowanie wchodzi do głównego nurtu

Magdalena Krukowska
Kosztowna rewolucja w UE

Kosztowna rewolucja w UE

Magdalena Krukowska
Giełda i EBOiR pomagają w raportowaniu pozafinansowym

Giełda i EBOiR pomagają w raportowaniu pozafinansowym

Magdalena Krukowska
Oceny ESG wymagają ujednolicenia

Oceny ESG wymagają ujednolicenia

Magdalena Krukowska
Pandemia zmienia rynek żywności

Pandemia zmienia rynek żywności

Magdalena Krukowska
Droga do globalnej dekarbonizacji

Droga do globalnej dekarbonizacji

Magdalena Krukowska
Listed companies are not ready for the Green Deal

Listed companies are not ready for the Green Deal

Magdalena Krukowska
Coraz szybciej w stronę zielonego rolnictwa

Coraz szybciej w stronę zielonego rolnictwa

Magdalena Krukowska