Magdalena Krukowska

Dziennikarka, naukowiec. Wykłada w Akademii Leona Koźmińskiego. Zajmuje się etyką i odpowiedzialnością społeczną biznesu oraz problemami globalnymi związanymi ze zrównoważonym rozwojem. Autorka i współautorka książek: „Jak oceniać odpowiedzialność społeczną biznesu”, „Responsible Management Education”, „Biznes-Prawo-Etyka”.


Spółki giełdowe nie są gotowe na Zielony Ład

Spółki giełdowe nie są gotowe na Zielony Ład

The pandemic does not have to tear down the Green Deal

The pandemic does not have to tear down the Green Deal

Kiedy już wyczerpie się ten świat

Kiedy już wyczerpie się ten świat

The virus will not combat climate change

The virus will not combat climate change

Wirus wywoła epidemię biedy

Wirus wywoła epidemię biedy

Pandemia nie musi zburzyć Zielonego Ładu

Pandemia nie musi zburzyć Zielonego Ładu

Wirus nie zwalczy zmian klimatu

Wirus nie zwalczy zmian klimatu

Szczyt klimatyczny bez przełomu

Szczyt klimatyczny bez przełomu

Ryzyko klimatyczne na wysokim szczeblu

Ryzyko klimatyczne na wysokim szczeblu

Rolnictwo czeka klimatyczna rewolucja

Rolnictwo czeka klimatyczna rewolucja