Magdalena Krukowska

Dziennikarka, naukowiec. Wykłada w Akademii Leona Koźmińskiego. Zajmuje się etyką i odpowiedzialnością społeczną biznesu oraz problemami globalnymi związanymi ze zrównoważonym rozwojem. Autorka i współautorka książek: „Jak oceniać odpowiedzialność społeczną biznesu”, „Responsible Management Education”, „Biznes-Prawo-Etyka”.


Pandemia zmienia rynek żywności

Pandemia zmienia rynek żywności

Droga do globalnej dekarbonizacji

Droga do globalnej dekarbonizacji

Listed companies are not ready for the Green Deal

Listed companies are not ready for the Green Deal

Coraz szybciej w stronę zielonego rolnictwa

Coraz szybciej w stronę zielonego rolnictwa

Oceny ESG wymagają ujednolicenia

Oceny ESG wymagają ujednolicenia

Jak mierzyć odpowiedzialny rozwój?

Jak mierzyć odpowiedzialny rozwój?

Spółki giełdowe nie są gotowe na Zielony Ład

Spółki giełdowe nie są gotowe na Zielony Ład

The pandemic does not have to tear down the Green Deal

The pandemic does not have to tear down the Green Deal

Kiedy już wyczerpie się ten świat

Kiedy już wyczerpie się ten świat

The virus will not combat climate change

The virus will not combat climate change