Małgorzata Grzegorczyk

5._17J0725

Jest jednym z najlepszych w mediach specjalistów od inwestycji zagranicznych i działalności Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Analizuje dla nas skutki zmieniających się krajowych przepisów dotyczących wspierania inwestorów, sprawdza efektywność regulacji. Przygotowała kilkanaście analiz i wywiadów prezentujących konkurencyjne wobec Polski rynki inwestycyjne. Jest dziennikarką Pulsu Biznesu.


The decreasing value of foreign direct investment in the world

The decreasing value of foreign direct investment in the world

Małgorzata Grzegorczyk
Inwestycje spadły – i na świecie, i w Polsce

Inwestycje spadły – i na świecie, i w Polsce

Małgorzata Grzegorczyk
Świetny rok stref ekonomicznych tuż przed transformacją

Świetny rok stref ekonomicznych tuż przed transformacją

Małgorzata Grzegorczyk
Można spodziewać się spadku zagranicznych inwestycji za 2017 r.

Można spodziewać się spadku zagranicznych inwestycji za 2017 r.

Małgorzata Grzegorczyk
Overhaul of the special economic zones in Poland

Overhaul of the special economic zones in Poland

Małgorzata Grzegorczyk
Remont w strefach ekonomicznych

Remont w strefach ekonomicznych

Małgorzata Grzegorczyk
Mniej inwestycji na świecie i w Polsce

Mniej inwestycji na świecie i w Polsce

Małgorzata Grzegorczyk
Polski nie ma wśród krajów, które wprowadzają przepisy proinwestycyjne

Polski nie ma wśród krajów, które wprowadzają przepisy proinwestycyjne

Małgorzata Grzegorczyk
A boost for research and development

A boost for research and development

Małgorzata Grzegorczyk
Badania dostały zastrzyk

Badania dostały zastrzyk

Małgorzata Grzegorczyk