Małgorzata Grzegorczyk

5._17J0725

Jest jednym z najlepszych w mediach specjalistów od inwestycji zagranicznych i działalności Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Analizuje dla nas skutki zmieniających się krajowych przepisów dotyczących wspierania inwestorów, sprawdza efektywność regulacji. Przygotowała kilkanaście analiz i wywiadów prezentujących konkurencyjne wobec Polski rynki inwestycyjne. Jest dziennikarką Pulsu Biznesu.


The decreasing value of foreign direct investment in the world

The decreasing value of foreign direct investment in the world

Inwestycje spadły – i na świecie, i w Polsce

Inwestycje spadły – i na świecie, i w Polsce

Świetny rok stref ekonomicznych tuż przed transformacją

Świetny rok stref ekonomicznych tuż przed transformacją

Można spodziewać się spadku zagranicznych inwestycji za 2017 r.

Można spodziewać się spadku zagranicznych inwestycji za 2017 r.

Overhaul of the special economic zones in Poland

Overhaul of the special economic zones in Poland

Remont w strefach ekonomicznych

Remont w strefach ekonomicznych

Mniej inwestycji na świecie i w Polsce

Mniej inwestycji na świecie i w Polsce

Polski nie ma wśród krajów, które wprowadzają przepisy proinwestycyjne

Polski nie ma wśród krajów, które wprowadzają przepisy proinwestycyjne

A boost for research and development

A boost for research and development

Badania dostały zastrzyk

Badania dostały zastrzyk