Małgorzata Kloc-Konkołowicz

Ekspert Wydziału Integracji Europejskiej Departamentu Zagranicznego Narodowego Banku Polskiego.


Priorytety Inicjatywy Trójmorza a priorytety UE na lata 2019-2024

Priorytety Inicjatywy Trójmorza a priorytety UE na lata 2019-2024

Małgorzata Kloc-Konkołowicz