Marcin Grela

Doradca w Wydziale Analiz Gospodarki Światowej Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP


Krótszy czas pracy wsparciem dla zatrudnienia w strefie euro

Krótszy czas pracy wsparciem dla zatrudnienia w strefie euro

Marcin Grela
Labor shortage – threat to the economic growth in the CSE region

Labor shortage – threat to the economic growth in the CSE region

Marcin Grela
Brak pracowników to zagrożenie dla wzrostu gospodarek Europy Wschodniej

Brak pracowników to zagrożenie dla wzrostu gospodarek Europy Wschodniej

Marcin Grela
Professional activation counteracts negative demographic trends in CSE

Professional activation counteracts negative demographic trends in CSE

Marcin Grela
Aktywizacja zawodowa przeciwdziała negatywnym trendom demograficznym w Europie Środkowej

Aktywizacja zawodowa przeciwdziała negatywnym trendom demograficznym w Europie Środkowej

Marcin Grela
Hungary is unexpectedly back on investors’ agenda

Hungary is unexpectedly back on investors’ agenda

Marcin Grela
Węgry nieoczekiwanie powróciły do ligi inwestycyjnej

Węgry nieoczekiwanie powróciły do ligi inwestycyjnej

Marcin Grela