Marcin Grzejszczak

Specjalizuje się w analizach wpływu zjawisk makroekonomicznych i społecznych na wybrane sektory gospodarki, w tym rynku kapitałowego. Zawodowo zajmuje się obszarem komunikacji i wsparcia strategicznego dla spółek publicznych i prywatnych. Wcześniej współpracował z wybranymi mediami biznesowymi, m.in. z Bloomberg Businessweek Polska. Absolwent Politechniki Warszawskiej (specjalność Instytucje i Rynki Finansowe). Autor prac dyplomowanych z tematyki systemów ubezpieczeń społecznych.


Systemy płacy minimalnej w świetle doświadczeń międzynarodowych

Systemy płacy minimalnej w świetle doświadczeń międzynarodowych

Marcin Grzejszczak
Szanse i perspektywy umowy o wolnym handlu między Mercosur a UE

Szanse i perspektywy umowy o wolnym handlu między Mercosur a UE

Marcin Grzejszczak
Walka o Arktykę i jej zasoby

Walka o Arktykę i jej zasoby

Marcin Grzejszczak
KRUS może być bardziej sprawiedliwy

KRUS może być bardziej sprawiedliwy

Marcin Grzejszczak
W holenderskich emeryturach ważną rolę grają programy pracownicze

W holenderskich emeryturach ważną rolę grają programy pracownicze

Marcin Grzejszczak