Marcin Humanicki

Ekspert ekonomiczny w Departamencie Analiz Ekonomicznych (Wydział Prognoz i Projekcji) Narodowego Banku Polskiego. Zajmuje się przygotowywaniem analiz i prognoz bilansu płatniczego Polski z wykorzystaniem modelu makroekonomicznego NECMOD. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie. Obecnie odbywa studia doktoranckie w SGH. Do jego zainteresowań naukowych należy m.in. badanie skutków napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na gospodarki krajów Europy Środkowej i Wschodniej.


The decline in FDI in Poland is the result of structural changes

The decline in FDI in Poland is the result of structural changes

Marcin Humanicki, Krzysztof Makowski
Reforma podatkowa w USA zmieni przepływy kapitału na świecie

Reforma podatkowa w USA zmieni przepływy kapitału na świecie

Marcin Humanicki
Mniej inwestycji bezpośrednich w Polsce to efekt zmian strukturalnych

Mniej inwestycji bezpośrednich w Polsce to efekt zmian strukturalnych

Marcin Humanicki, Krzysztof Makowski
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w dobie globalizacji finansowej

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w dobie globalizacji finansowej

Marcin Humanicki
Trzy dekady wzrostu inwestycji na świecie

Trzy dekady wzrostu inwestycji na świecie

Marcin Humanicki, Krzysztof Olszewski
Niestabilność równowagi zewnętrznej

Niestabilność równowagi zewnętrznej

Marcin Humanicki