Marcin Kolasa

Doradca ekonomiczny w Departamencie Analiz Ekonomicznych NBP.


Wpływ luzowania ilościowego za granicą na małe otwarte gospodarki

Wpływ luzowania ilościowego za granicą na małe otwarte gospodarki

Marcin Kolasa, Grzegorz Wesołowski
Population ageing and the risk of restrictive monetary policy

Population ageing and the risk of restrictive monetary policy

Michał Brzoza-Brzezina, Marcin Bielecki, Marcin Kolasa
Starzenie się ludności a ryzyko nadmiernie restrykcyjnej polityki pieniężnej

Starzenie się ludności a ryzyko nadmiernie restrykcyjnej polityki pieniężnej

Michał Brzoza-Brzezina, Marcin Bielecki, Marcin Kolasa