Maria Coelho

Ekonomistka w Departamencie Spraw Fiskalnych MFW.


Maria Coelho is an Economist in the Tax Policy Division of the Fiscal Affairs Department at the International Monetary Fund.

Korzyści z ustanowienia dolnego limitu opodatkowania osób prawnych

Korzyści z ustanowienia dolnego limitu opodatkowania osób prawnych

MFW