Maria Drozdowicz


The Polish economy is influenced by the slowdown in Europe

The Polish economy is influenced by the slowdown in Europe

Maria Drozdowicz
Gospodarka pod wpływem spowolnienia w Europie

Gospodarka pod wpływem spowolnienia w Europie

Maria Drozdowicz
Dalszy spadek bezrobocia będzie coraz trudniejszy

Dalszy spadek bezrobocia będzie coraz trudniejszy

Maria Drozdowicz
Nieco gorzej na rynku pracy

Nieco gorzej na rynku pracy

Maria Drozdowicz
BIEC: Dobra koniunktura sprzyja inflacji

BIEC: Dobra koniunktura sprzyja inflacji

Maria Drozdowicz
Więcej czynników w kierunku wzrostu inflacji

Więcej czynników w kierunku wzrostu inflacji

Maria Drozdowicz
Sezon pozytywnych zmian na rynku pracy trwa

Sezon pozytywnych zmian na rynku pracy trwa

Maria Drozdowicz
Z wolniejszym wzrostem w nowy rok

Z wolniejszym wzrostem w nowy rok

Maria Drozdowicz
Producers bid farewell to deflation

Producers bid farewell to deflation

Maria Drozdowicz
Producenci żegnają deflację

Producenci żegnają deflację

Maria Drozdowicz