Maria Drozdowicz


The Polish economy is influenced by the slowdown in Europe

The Polish economy is influenced by the slowdown in Europe

Gospodarka pod wpływem spowolnienia w Europie

Gospodarka pod wpływem spowolnienia w Europie

Dalszy spadek bezrobocia będzie coraz trudniejszy

Dalszy spadek bezrobocia będzie coraz trudniejszy

Nieco gorzej na rynku pracy

Nieco gorzej na rynku pracy

BIEC: Dobra koniunktura sprzyja inflacji

BIEC: Dobra koniunktura sprzyja inflacji

Więcej czynników w kierunku wzrostu inflacji

Więcej czynników w kierunku wzrostu inflacji

Sezon pozytywnych zmian na rynku pracy trwa

Sezon pozytywnych zmian na rynku pracy trwa

Z wolniejszym wzrostem w nowy rok

Z wolniejszym wzrostem w nowy rok

Producers bid farewell to deflation

Producers bid farewell to deflation

Producenci żegnają deflację

Producenci żegnają deflację