Marian Gorynia

Profesor zwyczajny, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Problematyka badawcza:
– konkurencyjność przedsiębiorstwa,
– strategie przedsiębiorstw w biznesie międzynarodowym,
– strategie inwestorów zagranicznych w Polsce,
– ekspansja firm polskich na rynki międzynarodowe,
– mezoekonomia,
– polityka wspierania konkurencyjności.
Więcej informacji.

Pandemia COVID-19 a współpraca przedsiębiorstw

Pandemia COVID-19 a współpraca przedsiębiorstw