Mariusz Omelańczuk

Doktorant i absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Ukończył studia podyplomowe Collegium Civitas: Zarządzanie Ryzykiem: Prognozowanie, Planowanie Strategiczne, Foresight. Uczestnik studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej. Rozprawa doktorska na temat: „Ryzyko finansowe w kontraktach eksportowych – perspektywa polskich przedsiębiorstw”. Przeprowadził projekt badawczy dotyczący identyfikacji kluczowych czynników związanych z rynkami finansowymi, które wpływają na eksport realizowany przez podmioty gospodarcze zarejestrowane w Polsce.

Specjalizuje się w problematyce niepewności w działalności gospodarczej, ryzyka, nowych technologii, ekspansji zagranicznej, inwestycji zagranicznych, wymiany międzynarodowej towarów, instrumentów finansowych, ryzyka finansowego w przedsiębiorstwie, instrumentów wspierających konkurencyjność przedsiębiorstw, instrumentów i efektywności wsparcia przedsiębiorstw w ramach programów rządowych. Jest autorem i współautorem kilku publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach.


Robot wyciągnie pomocne ramię

Robot wyciągnie pomocne ramię

Mariusz Omelańczuk