Michał Antoszewski

Absolwent studiów licencjackich oraz studiów magisterskich na kierunku ekonomia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Był członkiem Studenckiego Koła Naukowego Finansów Międzynarodowych. Obecnie jest związany z Instytutem Studiów Ekonomiczno – Społecznych. Jego zainteresowania naukowe obejmują wahania koniunkturalne, politykę pieniężną, procesy inflacyjne, ekonomię środowiska, a także modelowanie i prognozowanie makroekonomiczne.

W Obserwatorze Finansowym zajmuje się m.in. konstrukcją zegara koniunktury – syntetycznego miernika fazy cyklu koniunkturalnego. Zegar podlega cokwartalnej rewizji, jest na bieżąco udoskonalany.


Ekspansja polskiej gospodarki trwa

Ekspansja polskiej gospodarki trwa

Michał Antoszewski
Polska gospodarka wyrównuje krok w ekspansji

Polska gospodarka wyrównuje krok w ekspansji

Michał Antoszewski
Polska gospodarka nadal w ekspansji

Polska gospodarka nadal w ekspansji

Michał Antoszewski
Gospodarka blisko szczytu cyklu koniunkturalnego

Gospodarka blisko szczytu cyklu koniunkturalnego

Michał Antoszewski
Zegar koniunktury wskazuje dalszą poprawę sytuacji gospodarczej

Zegar koniunktury wskazuje dalszą poprawę sytuacji gospodarczej

Michał Antoszewski
Gospodarka u progu ekspansji

Gospodarka u progu ekspansji

Michał Antoszewski
Zegar koniunktury pokazuje, że gospodarka się ożywia

Zegar koniunktury pokazuje, że gospodarka się ożywia

Michał Antoszewski
Banki centralne nie przejmują się zmianami kursów walut

Banki centralne nie przejmują się zmianami kursów walut

Michał Antoszewski