Michał Jurek


Ujednolicenie systemów kursowych na świecie nie jest dziś możliwe

Ujednolicenie systemów kursowych na świecie nie jest dziś możliwe

Michał Jurek