Michał Kozak

 

Dziennikarz ekonomiczny, korespondent Obserwatora Finansowego na Ukrainie. Ukrainą z przerwami zajmuje się od 1991 r. Od 2008 r. mieszka na przemysłowym wschodzie Ukrainy, w latach 2011-2014 na Krymie. Autor raportów gospodarczych i dokumentacji projektów inwestycyjnych na Ukrainie. Publikował m.in. w Rzeczpospolitej, Dzienniku Gazecie Prawnej, Gazecie Giełdy Parkiet, Gazecie Bankowej. Był obserwatorem międzynarodowym w wyborach na prezydenta Ukrainy w 2004 r. i wyborach do ukraińskiego parlamentu w 2012 r.


Ukraińscy emeryci klepią biedę, a pieniędzy i tak mało

Ukraińscy emeryci klepią biedę, a pieniędzy i tak mało

Ukraine’s public finances are stable, but vulnerable

Ukraine’s public finances are stable, but vulnerable

Kolejny trudny rok dla Ukrainy

Kolejny trudny rok dla Ukrainy

Deutsche Bahn i ukraińskie koleje – pomocna dłoń, czy wrogie przejęcie?

Deutsche Bahn i ukraińskie koleje – pomocna dłoń, czy wrogie przejęcie?

Stowarzyszenie Ukrainy i UE wciąż mało symetryczne

Stowarzyszenie Ukrainy i UE wciąż mało symetryczne

Investors keep avoiding Ukraine

Investors keep avoiding Ukraine

Ukraińców znacznie mniej – czy ukraińska gospodarka to wytrzyma?

Ukraińców znacznie mniej – czy ukraińska gospodarka to wytrzyma?

Piramida obligacji zatopi ukraińską gospodarkę?

Piramida obligacji zatopi ukraińską gospodarkę?

Ukraina żegna się z MFW i wita z Omanem

Ukraina żegna się z MFW i wita z Omanem

Ukraine: between ambitious plans and the harsh reality

Ukraine: between ambitious plans and the harsh reality