Michał Rubaszek

Profesor SGH, kierownik Zakładu Modelowania Rynków Finansowych, w przeszłości wieloletni pracownik Narodowego Banku Polskiego. Główne obszary badawcze to modelowanie makroekonomiczne oraz prognozowanie.

Profesor SGH, kierownik Zakładu Modelowania Rynków Finansowych, w przeszłości wieloletni pracownik Narodowego Banku Polskiego. Główne obszary badawcze to modelowanie makroekonomiczne oraz prognozowanie.


Kurs równowagi: któremu modelowi powinniśmy zaufać?

Kurs równowagi: któremu modelowi powinniśmy zaufać?

Michał Rubaszek
Ograniczenie umów śmieciowych da efekty, ale później

Ograniczenie umów śmieciowych da efekty, ale później

Anna Kosior, Michał Rubaszek, Kamil Wierus