Michał Żaczek

Zastępca naczelnika Wydziału Sprawozdawczości Finansowej w Departamencie Rachunkowości i Finansów NBP.


Sytuacja majątkowa i kapitałowa oraz wynik finansowy Narodowego Banku Polskiego za 2021 r.

Sytuacja majątkowa i kapitałowa oraz wynik finansowy Narodowego Banku Polskiego za 2021 r.

Agnieszka Demale-Cebera, Krzysztof Kruszewski, Mikołaj Szadkowski, Michał Żaczek